איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

The Israeli Polygraph Examiners Association I.P.E.A

מר ערן גזית

יו"ר האיגוד
טלפון: 03-5752488
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מר רונן ביהם

חבר ועד וגזבר האיגוד
טלפון: 053-7911111
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 מר שחר גוזלן

חבר ועד 
טלפון: 0542-373228
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מר נתן קיין

חבר ועד ומזכיר האיגוד
טלפון: 050-5307716
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.