איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

The Israeli Polygraph Examiners Association I.P.E.A

ועדת המשמעת

1. לילינג אריק - יו"ר הוועדה 

2. אברך מיכה

3. חוה יודפת

4. אמסל אתי 

5. גזית מורדי

6. טחורש ליאור

7. כספי אלי

8. נדיב גיורא

9. שיר מאיר

 

ועדת הביקורת

1. מזרחי אלדד

2. קיטרון יוחאי

3. רפי חגיגי

 

דובר האיגוד

דניאל נמרוד  -  050-6272954  -   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.