איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

The Israeli Polygraph Examiners Association I.P.E.A

איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

איגוד בודקי הפוליגרף בישראל הינו האיגוד המקצועי הגדול, הותיק והמוביל של בודקי הפוליגרף בישראל, בו חברים בודקים ממלכתיים ופרטיים כאחד. האיגוד דואג לקידום המקצוע, ולהנהגת כללי אתיקה ואמות מידה מקצועיות מחמירות. חברי האיגוד מחוייבים לחקר האמת ללא משוא פנים ובכפוף לכללים האתיים והמקצועיים המחמירים ביותר הנדרשים מבודקי פוליגרף.

גלו עוד...

הנחיות מקצועיות

הנחיות מקצועיות מומלצות לבודק הפוליגרף שנוסחו על ידי הועד המרכזי 

גלו עוד

מגילת זכויות הנבדק

תקציר זכויות נבדק בבדיקת פוליגרף כנגזר מכללי האתיקה של האיגוד 

גלו עוד

כללי אתיקה

כללי האתיקה לבודקי הפוליגרף החברים באיגוד בודקי הפוליגרף בישראל

גלו עוד

מאמרים ומחקרים

מבחר מאמרים ומחקרים על תחום הפוליגרף כפי שפורסמו בישראל ובעולם

גלו עוד

גלריה

 תמונות חברים ומרצים מכנסים מקצועיים של איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

גלו עוד

כנסים ואירועים מתוכננים

מידע אודות כנסים קרובים והודעות עבור חברי איגוד בודקי הפוגלירף בישראל

גלו עוד


"מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע" שמות כג ז

איגוד בודקי הפוליגרף בישראל